Πισίνες
Πισίνες

 

  1. Επισκευή/ Φινίρισμα                                                 : Sika Monotop 621
  2. Τσιμεντοειδής Υγρομόνωση & Ταινία Στεγανοποιήσης   : Sikalastic 152 & Sikadur Combiflex Strip
  3. Κόλλα Κεραμικών                                                     : Sika Ceram 243W   
  4. Εποξειδικός Αρμόστοκος                                            : SikaCeram Epoxy Grout        
  5. Σφραγιστικό Πισίνας                                                 : Sikasil Pool
print this page email this page
©2011, Domochemica Ltd  |   Design & Development by BDigital  |  Powered by WebStudio