Βεράντες
Βεράντες

  1. Κονίαμα Επιπέδωσης                                                 :   Sika ViscoBond
  2. Τσιμεντοειδής Υγρομόνωση & Ταινία Στεγανοποίησης    :   Sikalastic 152  & SikaSeal Tape - S
  3. Κόλλα Κεραμικών                                                      :   SikaCeram 243W
  4. Αρμόστοκος                                                             :   SikaCeram CleanGrout
  5. Σφραγιστικό                                                             :   Sikaflex 11FC
print this page email this page
©2011, Domochemica Ltd  |   Design & Development by BDigital  |  Powered by WebStudio