Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης- Thermomaster ®
Ejotherm STR U 2G
Μεταλλικά αγκύρια της εταιρείας EJOT πιστοποιημένα και ως μέρος του συστήματος Thermomaster. Οι ειδικές τάπες πολυεστερίνης εξουδετερώνουν τις θερμογέφυρες που παρατηρούνται στα παραδοσιακά αγκύρια.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Όνομα Διαστάσεις Συσκευασία
03.03.0017 EJOT STR U 2G 115 mm τεμάχιο
03.03.0021 EJOT STR EPS PLUG - 500 τεμάχια
Thermomaster UZ Socle Profile
Οδηγοί στήριξης αλουμινίου 5cm,7cm & 8cm για στήριξη της πρώτης στρώσης θερμομονωτικών πλακών. Διαθέτουν και νεροσταλάκτη.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Thermomaster PVC Corner
Γωνιόκρανο από PVC με ενσωματωμένο αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα.Τοποθετείται στη στρώση βάσης και ενισχύει την προστασία και την αντοχή των γωνιών.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Thermomaster PVC Balcony
Ειδικό γωνιόκρανο με νεροσταλλάκτη από PVC και επικολλημένο  αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Thermomaster Window Profile

Προφίλ με ανιαλκαλικό πλέγμα στη μια πλευρά και αυτοκόλλητη ταινία στην άλλη για την λεπτομέρεια στα παράθυρα.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Movement Joint Profile
Προφίλ κατάλληλο για αρμούς διαστολής κτιρίων.
Κωδικός Όνομα Διαστάσεις
03.13.3007 MAST. EXPANS. JOINT PROFILE W/FG MESH 2.5 M
Thermomaster AK 1,5 mm

Ετοιμό διακοσμητικό ακρυλικό επίχρισμα σε μορφή πάστας. Μπαίνει σαν τελική, προστατευτική και διακοσμητική στρώση στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermomaster. Διατίθεται σε κοκκομετρία 1,5mm.

Τεχνικό Φυλλάδιο- Αστάρι
Τεχνικό Φυλλάδιο- Γραφιάτο
Thermomaster SK 1,5 mm

Ετοιμό διακοσμητικό σιλικονούχο επίχρισμα σε μορφή πάστας. Μπαίνει σαν τελική, προστατευτική και διακοσμητική στρώση στο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermomaster. Διατίθεται σε κοκκομετρία 1,5mm.

Τεχνικό Φυλλάδιο - Αστάρι
Τεχνικό Φυλλάδιο - Γραφιάτο
Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Thermomaster ®
Ηχομόνωση
Θερμομόνωση
Φυσικός Ορυκτοβάμβακας KNAUF INSULATION
print this page email this page
©2011, Domochemica Ltd  |   Design & Development by BDigital  |  Powered by WebStudio