Έγχυτα Τσιμεντοειδή (Grouts)
SikaGrout 212 Classic

Το SikaGrout®-212 Classic είναι ενός συστατικού διογκούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα χυτεύσεων, γεμισμάτων και αγκυρώσεων σύμφωνα με ΕΝ 1504-6.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.36.0116 2kg/ltr 25 kg
Betonfix AL

Έτοιμο προς χρήση μη-συρρικνώμενο  αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα υψηλών μηχανικών αντοχών  για αγκυρώσεις μηχανημάτων, μεταλλικών στοιχείων, επιδιορθώσεις μπετόν και γέμισμα κενών.  Είναι ανθεκτικό στα θειικά άλατα  και  ικανοποιεί τις αρχές στο πρότυπο EN 1504-6. Διαθέτει CE.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.10.0105 1,9 Kg /m2/mm 25 Kg
Sika Grout 312 HP

Το SikaGrout®-312 HP είναι ενός συστατικού, έτοιμο προς χρήση, τσιμεντοειδούς βάσης κονίαμα, έγχυτο, πολλαπλών χρήσεων κονίαμα για αποκατάσταση βιομηχανικών δαπέδων σκυροδέματος, αποκατάσταση ή αύξηση της διατομής στοιχείων σκυροδέματος, καθώς και για χυτεύσεις και αγκυρώσεις ακριβείας. Η σύσταση του κονιάματος μπορεί να τροποποιηθεί αυξομειώνοντας την ποσότητα του προστιθέμενου νερού σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Technical Data Sheet
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.36.0120 2 kg / lt 28 kg
Betonfix CR

Έτοιμο προς χρήση μη-συρρικνούμενο, ινοπλισμένο, έγχυτο κονίαμα για επιδιορθώσεις σκυροδέματος . Είναι ανθεκτικό στα θειικά άλατα  και  ικανοποιεί τις αρχές κατηγορίας R4 στο πρότυπο EN 1504-3 (Δομικές και μη δομικές επισκευές). Διαθέτει CE. Για πάχη μεγαλύτερα των 10 εκατοστών συστήνεται η προσθήκη αδρανών έως 30% κατά βάρος.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.10.0100 2000 Kg /m3 25Kg
Tecnochem BS 66 MuCis

Δύο συστατικών, χυτό, μη συρρικνούμενο, ρεοπλαστικό μπετόν για δομητικές ενισχύσεις  (κατηγορίας R4) και αγκυρώσεις.

  • Συστατικό Α: 21 Kg σκόνη με  προαναμεμειγμένα συνδετικά και ειδικά πρόσμικτα
  • Συστατικό Β: 3 x 25 = 75 Kg ειδικά επιλεγμένα αδρανή κατάλληλης κοκκομετρίας (0-10 mm)

Κατάλληλο για μεγάλα πάχη: 3-40 cm

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.05.0001 2 kg/ ltr 96 kg (A+B)
Tecnochem BS 91 Ancora
Ενός συστατικού ρεοπλαστικό τσιμεντοειδές κονίαμα σταθερής συρρίκνωσης για δομητικές ενισχύσεις (κατηγορία R4) και αγκυρώσεις με εξαιρετική χημική αντοχή.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.05.0020 2 Kg/lt 25 Kg
Θιξοτροπικά Επισκευαστικά Κονιάματα Με Μυστρί
Θιξοτροπικά Επισκευαστικά Κονιάματα Με Σπάτουλα
Έγχυτα Τσιμεντοειδή (Grouts)
Εποξειδικά Επισκευών/ Αγκυρώσεων
Προστασία Σκυροδέματος
Υδροαπωθητικός Εμποτισμός
Προστασία από Graffiti
Προστασία Ξύλου
Συστήματα Προστασίας έναντι Ανοδικής Υγρασίας
Συντήρηση Παραδοσιακών Κτιρίων
Τελικά Επιχρίσματα
Αντιδιαβρωτική Προστασία Οπλισμών
Ειδικά Καθαριστικά
print this page email this page
©2011, Domochemica Ltd  |   Design & Development by BDigital  |  Powered by WebStudio