Προστασία Ξύλου
Domocid Timbershield OR
Το DomoCid Timbershield OR είναι γενικής χρήσης προστατευτική βαφή ξύλου. Σόλιγκος συνηθισμένος.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Χρώμα Συσκευασία
05.11.0205 Άχρωμο 5 lt
05.11.0210 Άχρωμο 20 lt
03.11.0215 Άχρωμο 200 lt
05.11.0225 Καφέ Ανοικτό 5 lt
05.11.0230 Καφέ Ανοικτό 20 lt
05.11.0235 Καφέ Ανοικτό 200 lt
Domocid Timbershield SP
Το DomoCid Timbershield SP είναι γενικής χρήσης προστατευτική βαφή ξύλου- μυκητοκτόνος βαφή. Σόλιγκος ενισχυμένος. Χρησιμοποιείται για προστασία του ξύλου από τερμίτες και σε περιοχές όπου υπάρχει υγρασία.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Χρώμα Συσκευασία
05.11.0310 Άχρωμο 20 lt
Θιξοτροπικά Επισκευαστικά Κονιάματα Με Μυστρί
Θιξοτροπικά Επισκευαστικά Κονιάματα Με Σπάτουλα
Έγχυτα Τσιμεντοειδή (Grouts)
Εποξειδικά Επισκευών/ Αγκυρώσεων
Προστασία Σκυροδέματος
Υδροαπωθητικός Εμποτισμός
Προστασία από Graffiti
Προστασία Ξύλου
Συστήματα Προστασίας έναντι Ανοδικής Υγρασίας
Συντήρηση Παραδοσιακών Κτιρίων
Τελικά Επιχρίσματα
Αντιδιαβρωτική Προστασία Οπλισμών
Ειδικά Καθαριστικά
print this page email this page
©2011, Domochemica Ltd  |   Design & Development by BDigital  |  Powered by WebStudio