Συστήματα Προστασίας έναντι Ανοδικής Υγρασίας
SikaMur Dry

Το SikaMur Dry είναι ένα έτοιμο κονίαμα, ενός συστατικού, υψηλής διαπνοής που περιέχει ειδικά αερακτικά πρόσμικτα, επιλεγμένα αδρανή και τσιμέντα. Η σύνθεση αυτή το καθιστά κατάλληλο για αντιμετώπιση και αποκατάσταση των προβλημάτων που εμφανίζονται σε τοιχοποιίες με ανοδική υγρασία.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.36.0250 1.5 kg / m2 / mm παχος 25 kg
SikaMur Finish
Το SikaMur  Finish είναι ένα έτοιμο κονίαμα φινιρίσματος σε κονιάματα διαπνοής, βάσης ασβέστη, τσιμέντου και πυριτικών αδρανών με μέγιστη κοκκομετρία 0,6 mm.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.36.0259 1.5 kg / m2 / mm παχος 20 kg
SikaMur Grout +

Έτοιμο κονίαμα , χωρίς τσιμέντο , βάσεως NHL 3.5 για γεμίσματα και ενεματώσεις σε φέρουσες τοιχοποιίες.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.36.0262 25 Κg σκόνης αποδίδουν ~ 18,5 ltr 25 Kg σάκος
SikaMur Injectocream
Το προϊόν SikaMur InjectoCream-100 είναι μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση της ανοδικής υγρασίας. Το SikaMur InjectoCream-100 είναι μια υδατο-απωθητική κρέμα, συσκευασμένη σε σωληνάρια των 600ml. Εισάγεται σε μια σειρά οπών, που έχουν ανοιχτεί με τρυπάνι, κατά τη διεύθυνση μια στρώσης κονιάματος της τοιχοποιίας κάνοντας χρήση ενός απλού πιστολιού εφαρμογής – δεν απαιτείται ειδική αντλία ενεμάτων.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.36.0252 Αναλόγως Περίπτωσης 600 ml
SikaMur Color E

Ακριλική σιλοξανική βαφή επιχρισμάτων μεγάλης διαπνοής για τοιχοποιίες με αυξημένη υγρασία.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Όνομα Κατανάλωση Συσκευασία
03.40.0600 Color E 0.2-0.21 kg /m2 / στρώση 20 kg
03.40.0800 Color E Primer 0.11-0.20 ltr/ m2 / στρώση 10 ltr
Θιξοτροπικά Επισκευαστικά Κονιάματα Με Μυστρί
Θιξοτροπικά Επισκευαστικά Κονιάματα Με Σπάτουλα
Έγχυτα Τσιμεντοειδή (Grouts)
Εποξειδικά Επισκευών/ Αγκυρώσεων
Προστασία Σκυροδέματος
Υδροαπωθητικός Εμποτισμός
Προστασία από Graffiti
Προστασία Ξύλου
Συστήματα Προστασίας έναντι Ανοδικής Υγρασίας
Συντήρηση Παραδοσιακών Κτιρίων
Τελικά Επιχρίσματα
Αντιδιαβρωτική Προστασία Οπλισμών
Ειδικά Καθαριστικά
print this page email this page
©2011, Domochemica Ltd  |   Design & Development by BDigital  |  Powered by WebStudio