Βοηθητικά Υλικά
Sikafloor Colorchips
Διακοσμητικά φυλλίδια σε διάφορα χρώματα για πρωτότυπη αισθητική ρητινούχων δαπέδων. Συνδυασμένα χρώματα ή απλά.
Κωδικός Χρώμα Κατανάλωση Συσκευασία
03.42.1800 White (TW) Αναλόγως Εφαρμογής 1 kg
03.42.1810 Red (KR) Αναλόγως Εφαρμογής 1 kg
03.42.1820 Black (GS) Αναλόγως Εφαρμογής 1 kg
03.42.1830 Yellow (SG) Αναλόγως Εφαρμογής 1 kg
03.42.1840 Grey (GR) Αναλόγως Εφαρμογής 1 kg
03.42.1850 Brown (LB) Αναλόγως Εφαρμογής 1 kg
Χαλαζιακά Αδρανή
Ποιοτικά χαλαζιακά αδρανή για παραγωγή εποξειδικών κονιαμάτων και βιομηχανικών δαπέδων.
Κωδικός Όνομα Granulometry Συσκευασία
03.42.0409 Sika Quartz Sand 0.08-0.16 mm 20 kg
03.42.0414 Sikadur 501 0.3-0.9 mm 25 kg
03.42.0416 Sikadur 508 0.1-0.5 mm 20 kg
03.42.0423 Sikadur 509 0.7-1.2 mm 30 kg
03.42.0418 Sikadur 504 0.1-0.2 mm 20 kg
03.42.0417 Sikadur 504 0.3-0.6 mm 25 kg
03.42.0430 Sikadur 504 1.5-2.2 mm 25 kg
03.42.0432 Sikadur 504 1.6-4.0 mm 1 kg
Thinner C
Ειδικός διαλύτης βιομηχανικών δαπέδων – βαφών προστασίας, όπως  Sikafloor 2420, SikaLastic 450, Sikagard 680S κλπ.
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.42.0478 Αναλόγως Εφαρμογής 3 lt
03.42.0480 Αναλόγως Εφαρμογής 10 lt
03.42.0482 Αναλόγως Εφαρμογής 25 lt
Thinner S
Ειδικός διαλύτης για βαφές προστασίας όπως Ιnertol Poxitar F κλπ.
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.42.0500 Αναλόγως Εφαρμογής 10 lt
Καθαριστικό Colma
Διαλύτης Sikadur, ενεργοποιητής Combiflex.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.44.0359 Αναλόγως Εφαρμογής 3 lt
03.44.0358 Αναλόγως Εφαρμογής 5 lt
Σκληρυντές- Σταθεροποιητές
Επισκευαστικά- Εξομαλυντές
Αστάρια Υποστρώματος - Ρητίνες
Βαφές Προστασίας - Ρητινούχα Συστήματα
Διακοσμητικά Δάπεδα
Βοηθητικά Υλικά
print this page email this page
©2011, Domochemica Ltd  |   Design & Development by BDigital  |  Powered by WebStudio