Ρητίνες
Sikadur 30 Normal
Το Sikadur®-30 είναι δύο συστατικών θιξοτροπικό υλικό δομητικών συγκολλήσεων, χωρίς διαλύτες, που βασίζεται σε συνδυασμό εποξειδικών ρητινών και ειδικών αδρανών, σχεδιασμένο για χρήση σε θερμοκρασίες από +8°C έως +35°C.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.38.0015 1.7 kg/ ltr 6 kg (A+B)
Sikadur 300
H Sikadur®-300 είναι 2 συστατικών, εποξειδική ρητίνη εμποτισμού, χωρίς διαλύτες.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.39.0990 1.75 kg/ m2 30 kg (A+B)
Sikadur 330
H Sikadur®-330 είναι 2 συστατικών, θιξοτροπική εποξειδική ρητίνη εμποτισμού / συγκόλλησης, χωρίς διαλύτες.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.39.1000 1.5 kg/ m2 5 kg (A+B)
Υφάσματα
Ελάσματα
Ρητίνες
print this page email this page
©2011, Domochemica Ltd  |   Design & Development by BDigital  |  Powered by WebStudio