Συντήρηση Παραδοσιακών Κτιρίων
Limepor Mono

Έτοιμο προς χρήση αφυγραντικό κονίαμα που περιέχει επιλεγμένα υδραυλικά συνδετικά, για αποκατάσταση επιφανειών που υπόκεινται σε ανοδική υγρασία. Χρησιμοποιείται απευθείας πάνω στην προβληματική επιφάνεια ως πρώτο και δεύτερο χέρι.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Οδηγός ορθής εφαρμογής
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.10.0300 1 Kg /m2/mm 25 Kg
Limepor NHL 3.5
Ειδικό συνδετικό υλικό με βάση ποζολανική υδραυλική άσβεστο (NHL). Αναμειγνύεται με 80-100 kg πλυμένης άμμου διαμέτρου 0,5-3mm, ανάλογα με το πάχος τοποθέτησης, για τη δημιουργία παραδοσιακού ασβεστοσοβά ψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων. Χρησιμοποιείται απ’ ευθείας πάνω στις επιφάνειες πέτρας ασβεστοσοβά, πλιθαριού σαν 1ο και 2ο χέρι.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.10.0310 4-5 Kg / m2 για 10 mm πάχος 25 Kg
Tectoria PMP

Έτοιμο προς χρήση κονίαμα ειδικά σχεδιασμένο για σοβάτισμα και κτίσιμο. Με βάση τον ποζολανικό υδραυλικό ασβέστη και άλλα φυσικά αδρανή, αποτελεί μέρος της σειράς οικολογικών προϊόντων Tectoria.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.10.0330 15 kg / m2 / cm 25 kg
Limepor SK

Σπάτουλα με βάση φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL) με προσθήκη φυσικής ποζολάνης και επιλεγμένων αδρανών κοκκομετρίας <0,1mm  Χρησιμοποιείται σαν τελικό φινίρισμα επιφανειών που έχουν σοβατιστεί με παραδοσιακά υλικά με βάση τον ασβέστη.  Αφήνει μια εξαιρετικά λεία επιφάνεια.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.10.0305 1,3 Kg/m2/mm 20Kg
Οδηγίες Εφαρμογής

Οδηγίες χρήσης υλικών για συντήρηση και ανακαίνιση παραδοσιακών κτηρίων

Οδηγίες Εφαρμογής
Limepor FN

Τελική επίστρωση  με βάση φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL) με προσθήκη φυσικής ποζολάνης και επιλεγμένων αδρανών μέγιστης  κοκκομετρίας   1mm  Χρησιμοποιείται σαν τελικό φινίρισμα επιφανειών που έχουν σοβατιστεί με παραδοσιακά υλικά με βάση τον ασβέστη. 

 

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.10.0320 1,5 Kg /m2/mm 25 Kg
Limepor EDO
Είναι λευκό, έτοιμο προς χρήση, κονίαμα φινιρίσματος που αποτελείται από (NHL), φυσικό υδραυλικό ασβέστη, φυσική ποζολάνη και επιλεγμένα αδρανή υλικά από πυρίτιο μέγιστης κοκκομετρίας 0.6mm. Προορίζεται ειδικά ως τελική επίστρωση για παραδοσιακούς σοβάδες και ασβεστοκονιάματα. Ιδανικό για χρήση σε ιστορικά κτήρια, καθώς περιέχει το ίδια φυσικά υλικά και χαμηλή περιεκτικότητα υδατοδιαλυτού άλατος.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.10.0330 1,3 Kg/m²/mm 25 kg
Limepor 100

Eνέσιμο υλικό με βάση  φυσική υδραυλική άσβεστο (NHL) με προσθήκη φυσικής ποζολάνης  και επιλεγμένων αδρανών.  Ειδικό συγκολλητικό υλικό ενίσχυσης τοιχοποιίας παραδοσιακών κτιρίων με τη μέθοδο των ενέσεων. Κατάλληλο για αποκατάσταση διάκενων, φωλιών και κοιλοτήτων σε επιφάνειες τοίχων από πέτρα ή τούβλα. Έτοιμο για χρήση με απλή προσθήκη νερού.

Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.10.0315 1,5 Kg = 1 Lt 25 Kg
Θιξοτροπικά Επισκευαστικά Κονιάματα Με Μυστρί
Θιξοτροπικά Επισκευαστικά Κονιάματα Με Σπάτουλα
Έγχυτα Τσιμεντοειδή (Grouts)
Εποξειδικά Επισκευών/ Αγκυρώσεων
Προστασία Σκυροδέματος
Υδροαπωθητικός Εμποτισμός
Προστασία από Graffiti
Προστασία Ξύλου
Συστήματα Προστασίας έναντι Ανοδικής Υγρασίας
Συντήρηση Παραδοσιακών Κτιρίων
Τελικά Επιχρίσματα
Αντιδιαβρωτική Προστασία Οπλισμών
Ειδικά Καθαριστικά
print this page email this page
©2011, Domochemica Ltd  |   Design & Development by BDigital  |  Powered by WebStudio