Επιβραδυντές Σκυροδέματος
Sika Plastiment - 20 R
Το Sika Plastiment - 20 R είναι υγρός επιβραδυντής σκυροδέματος και μειωτής νερού / ρευστοποιητής.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.30.0032 0.1 - 0.3 % κατά βάρος τσιμέντου 20 Kg
03.30.0025 0.1 - 0.3 % κατά βάρος τσιμέντου 230 Kg
03.30.0020 0.1 - 0.3 % κατά βάρος τσιμέντου 1250 Kg
Sika Plastiment 40
Το Sika Plastiment - 40 είναι ένας πολλαπλής χρήσης ρευστοποιητής σκυροδέματος για εφαρμογές διατήρησης εργασιμότητας του μείγματος υπό δύσκολες συνθήκες σκυροδέτησης.
Τεχνικό Φυλλάδιο
Κωδικός Κατανάλωση Συσκευασία
03.30.0034 0.2 - 1.0 % κατά βάρος τσιμέντου -
Υπερρευστοποιητές
Στεγανοποιητικά Μάζας
Επιβραδυντές Σκυροδέματος
Ειδικά Πρόσθετα Σκυροδέτησης
Ρυθμιστικά Πρόσθετα Κονιαμάτων Τσιμέντου
Ίνες
print this page email this page
©2011, Domochemica Ltd  |   Design & Development by BDigital  |  Powered by WebStudio