Μεταλλικά Προϊόντα
Expanded Metal Products

Μεταλλικά είδη για τοιχοποιία με ενισχυμένο γαλβάνισμα. Φέρουν σήμανση CE.

Αναλυτικός Κατάλογος Προιόντων
Τεχνικά Φυλλάδια
Κωδικός Τύπος Διαστάσεις Περιγραφή Φωτογραφία
03.09.0120 Mini Mesh Thicoat 2.10, 2.40, 2.70, 3.0 m Μεταλλικές γωνιές για 3ο χέρι
03.90.0140 Render stop - Μεταλλικές γωνιές για τελείωμα του σοβά.
03.09.0160 Plaster Stop 13 mm, 16 mm, 19 mm x 3 m Μεταλλικές γωνιές για σταμάτημα του σοβά.
03.09.0180 Architrave Bead - Μεταλλικές γωνιές για λούκια
03.09.0202 "T" Quide profile 2.4 m Μεταλλικές μαστόρισσες
03.09.0320 Coil Lath 178 x 20 m, 112 x 20 m Μεταλλικό πλέσμα για τις ενώσεις τοίχου-μπετόν
03.09.0420 Expanded Metal Lath 68.5 x 244 cm Μεταλλικό πλέγμα για πλάκες. Βάρος 1.15 kg/m2
03.09.0520 Rib lath 60 cm x 260 cm Ενισχυμένο μεταλλικό πλέγμα για πλάκες.
03.09.0530 Stainless Steel Thincoat 22 mm x 3 m - -
Μεταλλικά Ανώφλια
Μεταλλικά ανώφλια ανώτερης ποιότητας . Φέρουν σήμανση CE.
Κωδικός Όνομα Διαστάσεις Συσκευασία
03.09.0010 Ανώφλι 10 cm 10 / 100 cm Pcs
03.09.0012 Ανώφλι 10 cm 10 / 120 cm Pcs
03.09.0014 Ανώφλι 10 cm 10 / 140 cm Pcs
03.09.0016 Ανώφλι 10 cm 10 / 160 cm Pcs
03.09.0018 Ανώφλι 10 cm 10 / 180 cm Pcs
03.09.0020 Ανώφλι 10 cm 10 / 200 cm Pcs
03.09.0022 Ανώφλι 10 cm 10 / 220 cm Pcs
03.09.0024 Ανώφλι 10 cm 10 / 240 cm Pcs
03.09.0026 Ανώφλι 10 cm 10 / 260 cm Pcs
03.09.0028 Ανώφλι 10 cm 10 / 280 cm Pcs
03.09.0030 Ανώφλι 10 cm 10 / 300 cm Pcs
03.09.0032 Ανώφλι 20 cm 20 / 100 cm Pcs
03.09.0034 Ανώφλι 20 cm 20 / 120 cm Pcs
03.09.0036 Ανώφλι 20 cm 20 / 140 cm Pcs
03.09.0038 Ανώφλι 20 cm 20 / 160 cm Pcs
03.09.0040 Ανώφλι 20 cm 20 / 180 cm Pcs
03.09.0042 Ανώφλι 20 cm 20 / 200 cm Pcs
03.09.0044 Ανώφλι 20 cm 20 / 220 cm Pcs
03.09.0046 Ανώφλι 20 cm 20 / 240 cm Pcs
03.09.0048 Ανώφλι 20 cm 20 / 260 cm Pcs
03.09.0050 Ανώφλι 20 cm 20 / 280 cm Pcs
03.09.0052 Ανώφλι 20 cm 20 / 300 cm Pcs
03.09.0054 Ανώφλι 25 cm 25 / 100 cm Pcs
03.09.0056 Ανώφλι 25 cm 25 / 120 cm Pcs
03.09.0058 Ανώφλι 25 cm 25 /140 cm Pcs
03.09.0060 Ανώφλι 25 cm 25 / 160 cm Pcs
03.09.0062 Ανώφλι 25 cm 25 / 180 cm Pcs
03.09.0064 Ανώφλι 25 cm 25 / 200 cm Pcs
03.09.0066 Ανώφλι 25 cm 25 / 220 cm Pcs
03.09.0068 Ανώφλι 25 cm 25 / 240 cm Pcs
03.09.0070 Ανώφλι 25 cm 25 / 260 cm Pcs
03.09.0072 Ανώφλι 25 cm 25 / 280 cm Pcs
03.09.0074 Ανώφλι 25 cm 25 / 300 cm Pcs
03.09.0075 Ανώφλι 28 cm 28 / 100 cm Pcs
03.09.0076 Ανώφλι 28 cm 28 / 120 cm Pcs
03.09.0081 Ανώφλι 28 cm 28 / 140 cm Pcs
03.09.0069 Ανώφλι 28 cm 28 / 160 cm Pcs
03.09.0067 Ανώφλι 28 cm 28 / 180 cm Pcs
03.09.0077 Ανώφλι 28 cm 28 / 200 cm Pcs
03.09.0078 Ανώφλι 28 cm 28 / 220 cm Pcs
03.09.0083 Ανώφλι 28 cm 28 / 240 cm Pcs
03.09.0079 Ανώφλι 28 cm 28 / 260 cm Pcs
03.09.0071 Ανώφλι 28 cm 28 / 280 cm Pcs
03.09.0092 Ανώφλι 28 cm 28 / 300 cm Pcs
03.09.0086 Ανώφλι 30 cm 30 / 100 cm Pcs
03.09.0087 Ανώφλι 30 cm 30 / 120 cm Pcs
03.09.0088 Ανώφλι 30 cm 30 / 140 cm Pcs
03.09.0089 Ανώφλι 30 cm 30 / 160 cm Pcs
03.09.0090 Ανώφλι 30 cm 30 / 180 cm Pcs
03.09.0091 Ανώφλι 30 cm 30 / 200 cm Pcs
03.09.0092 Ανώφλι 30 cm 30 / 220 cm Pcs
03.09.0093 Ανώφλι 30 cm 30 / 240 cm Pcs
03.09.0094 Ανώφλι 30 cm 30 / 260 cm Pcs
03.09.0095 Ανώφλι 30 cm 30 / 280 cm Pcs
03.09.0096 Ανώφλι 30 cm 30 / 300 cm Pcs
Steel Floor Drainers
Καλύμματα αποχετεύσεων stainless steel με φραγή για αποφυγή οσμών. Κατάλληλα για πατώματα σε βεράντες και ντους.
Κωδικός Διαστάσεις
01.20.0005 10 x 10 cm (1.5'')
01.20.0010 10 x 10 cm (2.0'')
01.20.0015 15 x 15 cm (3'')
01.20.0020 20 x 20 cm (4'')
Πλέγματα Ενίσχυσης
Πλαστικά Προϊόντα
Υδρορροές / Κανάλια
Μεταλλικά Προϊόντα
Φρεάτια
Συμπληρωματικά Προϊόντα
Φυτεμένα Δώματα (Green Roofs)
print this page email this page
©2011, Domochemica Ltd  |   Design & Development by BDigital  |  Powered by WebStudio